Разядки / Appetizers

Босилкова разядка с крема сирене и препечен хляб

0,200гр./ 12,90лв.лв.

Basil appetizer with cream cheese and toast.

Домашен Хумус със сумак и препечен хляб

0,200гр./ 11,90лв.лв.

Homemade Humus with sumac and toast

Прясно разбита Тарама с препечен хляб

0,200гр./ 11,90лв.лв.

Freshly whipped Tarama with toast

Домашно дзадзики с препечен хляб

0,200гр./ 10,90лвлв.

Homemade tzatziki with toast